Adobe-Photoshop-CC-2018-v19.1.8.26053-.x...
1289 MB