Adobe-Photoshop-CC-2017-v18.1.1.252-x86_...
1422 MB