Adobe-Photoshop-CC-2017-v18.1.1.252-MacO...
1511 MB