Adobe-Photoshop-CC-2017-v18.1.1.252-.x64...
782 MB