Adobe-Photoshop-CC-2015.5.1-v17.0.1-Mult...
1246 MB